Erich Jaeger Tschechien

Pomozte svým oznámením.

Vážení oznamovatelé,

nacházíte se na digitální platformě AdvoWhistle v oznamovacím systému skupiny JAEGER.

Tento portál vám umožňuje zvlášť zabezpečenou a anonymní formou předávat upozornění na trestné činy nebo závažná pochybení prostřednictvím advokátní kanceláře Bette Westenberger Brink, která působí jako důvěryhodná advokátní kancelář společnosti ERICH JAEGER.

Jako společnost s mezinárodní působností zakotvila skupina JAEGER ve svém Globálním etickém kodexu povinnost jednat zodpovědně a zákonným způsobem. Tato směrnice je závazným vodítkem, které je třeba dodržovat při každodenním jednání mezi sebou navzájem, jednání se zákazníky a obchodními partnery.
 
Závažná provinění proti pravidlům a porušení zákona mají za následek finanční ztráty a ohrožují dobré jméno skupiny JAEGER. Pomozte nám odhalovat co nejdříve prohřešky a potíže, a zabránit tak co nejlépe škodám.
 ERICH JAEGER se zavázal k ochraně oznamovatelů a osob, jichž se oznámení týká.

Ujišťujeme, že oznamovatel, jehož vylíčení věci odpovídá pravdě, neutrpí žádnou újmu. Jestliže však nepravdivým tvrzením dojde k vědomému zneužití našeho systému pro oznamování protiprávního jednání, bude to naopak znamenat závažné provinění proti pravidlům. Pro osobu, které se oznámení týká, platí až do prokázání tvrzeného provinění či porušení předpisů presumpce neviny.

Netolerujeme diskriminaci oznamovatele ani vyvíjení nátlaku na něj. Takové chování může mít pracovněprávní důsledky.
Christian Faber
Christian Faber
Vertrauensanwalt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Mina Cho
Mina Cho
Vertrauensanwältin, Rechtsanwältin
Stephanie Kappen
Stephanie Kappen
Vertrauensanwältin, Rechtsanwältin und Certified Chief Compliance Officer
Vaše informace budou přijímat a zpracovávat výhradně naši důvěrní právníci, kteří jsou zde uvedeni. Jako nezávislí právníci jsou profesně vázáni mlčenlivostí vůči úřadům a všem třetím stranám a s vašimi informacemi v našem zastoupení nakládají s naprostou důvěrností. Vaše identita zůstane v každém případě chráněna.  Pokud uvedete své jméno, bude vaše totožnost skupině JAEGER sdělena pouze v případě, že jako oznamovatel budete výslovně souhlasit s uvedením svého jména. Také obsah oznámení bude postoupen dál pouze tehdy, pokud důvěryhodné advokátní kanceláři dáte výslovný souhlas. Důvěryhodní právníci budou s vašimi oznámeními nakládat jako s přísně důvěrnými.Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte PartGmbB
Grosse Langgasse 1A, 55116 Mainz, Německo, www.bwb-law.de
osobně a důvěrně e-mailem a telefonicky, jak je uvedeno níže
Když kliknete na tlačítko "OZNÁMIT", dostanete se v následujícím kroku na náš ohlašovací formulář. Naleznete v něm předběžný výběr kategorií hlášení. Kliknutím si zvolíte některou kategorii nebo označíte možnost "Chci se poradit s důvěryhodnou osobou", aby Vaše oznámení mohlo být tematicky zařazeno. Po provedení volby budou od Vás vyžádány všechny informace potřebné pro zpracování oznámení. Naleznete výběrová pole a pole pro vložení volného textu. Povinná pole jsou označena *.Podání oznámení dokončíte kliknutím na tlačítko "ODESLAT OZNÁMENÍ"). V tomto okamžiku je oznámení zaevidováno, bude Vám automaticky zřízena anonymní  poštovní schránka a bezprostředně se zobrazí údaje o doručení. Můžete si je stáhnout, uložit pomocí QR kódu nebo je zkopírovat do mezipaměti. Kolik času potřebujete pro podání oznámení, záleží na velikosti obsahu, který chcete prostřednictvím neomezených polí pro vložení volného textu sdělit. Při průměrné délce textu to netrvá déle než 5 minut.

Děkujeme za vaši podporu!
 
Pozor: Oznamovací systém nesmí být zneužit k úmyslnému poskytování nepravdivých nebo pomlouvačných oznámení.
Využijte také naše další kanály pro hlášení
Jak vás náš systém ochrany oznamovatelů chrání
  • Systém je jako skříňka přístupná ze dvou stran.
  • Vaše údaje a soubory jsou přenášeny šifrovaně.
  • Neshromažďujeme a nepřijímáme žádné údaje pro vaši identifikaci.
  • Není možné vás technicky dohledat.