Erich Jaeger Tschechien

Twoje informacje mogą pomóc.

Szanowny Sygnalisto,
  
znajdujesz się na cyfrowej platformie AdvoWhistle będącej częścią systemu zgłaszania nieprawidłowości w Grupie JAEGER.
 
Na tym portalu za pośrednictwem kancelarii Bette Westenberger Brink, której przedstawiciele pełnią funkcję adwokatów zaufania firmy ERICH JAEGER, możesz informować o działaniach karalnych lub poważnych nieprawidłowościach – z gwarancją szczególnej ochrony oraz anonimowo.

Jako przedsiębiorstwo międzynarodowe Grupa JAEGER w swoim Globalnym Kodeksie Zasad i Etyki zobowiązała się do działania w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Wspomniany Kodeks jest zbiorem wiążących zasad, których należy przestrzegać w codziennym kontakcie z innymi pracownikami, klientami oraz partnerami biznesowymi.
 
Przypadki poważnego naruszenia zasad i przepisów prawa skutkują stratami finansowymi i nadszarpnięciem reputacji Grupy JAEGER. Pomóż nam w jak najszybszym identyfikowaniu naruszeń i skarg, a tym samym skutecznym zapobieganiu stratom.

ERICH JAEGER zobowiązuje się do ochrony osób zgłaszających i osób, których dotyczy zgłoszenie.

Zapewniamy, że osobie zgłaszającej, która jest przekonana, że jej zgłoszenie odpowiada prawdzie, nie grożą negatywne konsekwencje. Z drugiej strony, gdy nasz system służący do zgłaszania nieprawidłowości jest świadomie wykorzystywany do przekazywania nieprawdziwych informacji, takie zgłoszenie stanowi poważne naruszenie przepisów. W odniesieniu do osób, których dotyczy zgłoszenie, obowiązuje zasada domniemania niewinności, dopóki nie zostanie udowodnione im zarzucane naruszenie.

Nie tolerujemy dyskryminowania osób zgłaszających ani wywierania na nie nacisku. Takie postępowanie może pociągać za sobą skutki przewidziane w prawie pracy.
Christian Faber
Christian Faber
Vertrauensanwalt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Mina Cho
Mina Cho
Vertrauensanwältin, Rechtsanwältin
Stephanie Kappen
Stephanie Kappen
Vertrauensanwältin, Rechtsanwältin und Certified Chief Compliance Officer
Państwa informacje będą przyjmowane i przetwarzane wyłącznie przez naszych prawników o określonym tutaj stopniu zaufania. Jako niezależni prawnicy są oni zawodowo zobowiązani do zachowania tajemnicy wobec władz i wszystkich osób trzecich i traktują Państwa informacje w naszym imieniu z całkowitą poufnością. Twoja tożsamość podlega ochronie niezależnie od wybranej opcji. Jeśli podasz swoje nazwisko, Twoja tożsamość zostanie ujawniona Grupie JAEGER jedynie za Twoją wyraźną zgodą. Również treść przekazanej informacji zostanie przekazana dalej jedynie wtedy, gdy adwokaci zaufania otrzymają na to od Ciebie wyraźną zgodę. Adwokaci zaufania traktują przekazane przez Ciebie informacje ściśle poufnie.Bette Westenberger Brink Rechtsanwälte PartGmbB
Grosse Langgasse 1A, 55116 Mainz, Niemcy, www.bwb-law.de
osobiście i poufnie za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu, jak wskazano poniżej
Po kliknięciu przycisku "PODAJ UWAGĘ" przechodzi się do naszego arkusza zgłoszeniowego, który zawiera różne kategorie zgłoszeń. Należy kliknąć wybraną kategorię lub zaznaczyć opcję "Chcę zasięgnąć rady osoby zaufanej", aby wybrać odpowiednią kategorię tematyczną zgłoszenia. Po wybraniu kategorii zgłoszenia należy podać wszystkie wymagane informacje, które są niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Arkusz zgłoszeniowy zawiera pola wyboru i pola otwarte; pola obowiązkowe zaznaczone są gwiazdką (*). Aby zakończyć dokonywanie zgłoszenia, należy kliknąć przycisk "WYŚLIJ UWAGĘ". Zgłoszenie zostało wysłane, dla osoby zgłaszającej automatycznie tworzona jest anonimowa skrytka pocztowa i od razu wyświetlają się dane dostępu. Osoba zgłaszająca może pobrać dane dostępu, zapisać je za pomocą kodu QR lub skopiować do schowka. Czas trwania dokonywania zgłoszenia zależy od tego, ile informacji chce przekazać osoba zgłaszająca w otwartych polach. Przy średniej długości tekstu dokonanie zgłoszenia trwa nie dłużej niż 5 minut.

Dziękujemy za Twoją pomoc!
  
Uwaga: systemu zgłaszania nieprawidłowości nie wolno wykorzystywać do świadomego przekazywania informacji niezgodnych z prawdą lub służących oszczerstwu. 
Skorzystaj również z naszych innych kanałów raportowania
Jak chroni Cię nasz system informowania o nieprawidłowościach
  • System jest jak szafka, dostępna z dwóch stron.
  • Twoje dane i pliki są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.
  • Nie zbieramy i nie otrzymujemy żadnych danych umożliwiających Twoją identyfikację.
  • Śledzenie techniczne do Ciebie nie jest możliwe.